Týden Země

 25. 5. 2022  skola

Poslední týden v dubnu jsme věnovali naší planetě Zemi.

V pátek 22.4. jsme nejprve planetě pomohli úklidem veřejných prostranství Verměřovic. V následujícím týdnu jsme se pak postupně seznámili se všemi kontinenty a jejich zajímavostmi, zvyky a obyvateli. Celý týden byl doprovázen písničkami a pohybovými aktivitami s tématem Země. Děti 4. ročníku navíc sepsali své vlastní sliby planetě Zemi, v nichž zkusili vymyslet jednoduché způsoby, jak každý den přispívat životnímu prostředí. Žáci všech tříd se také podíleli na tvorbě společného plakátu Naše Země.