Školní výuka i školní družina bude probíhat od 1. září 2020 prezenčně bez omezení. Je však nutné dodržovat tato hygienická opatření:

- povinnost mít u sebe min. 1 roušku

- desinfekce rukou(možno i s svou) při vstupu do ZŠ, důraz na zvýšenou hygienu (častější mytí rukou apod.)

- do budovy mohou vstoupit pouze žáci ZŠ (výjimkou jsou zákonní zástupci prvňáčků dne 1.9. 2020)

- do školy nebude vpuštěn žák s příznaky infekčního onemocnění, jestliže se příznaky objeví průběhu dne, žák bude okamžitě izolován a budou kontaktováni zákonní zástupci k neprodlenému vyzvednutí dítěte

Dne 1. září lze vstoupit do budovy bez přezůvek.

Aktuality

  • V pátek 25. 9. 2020 bude na naší škole probíhat výuka.

  • Vážení...

  • Vážení rodiče,

    vzhledem k...

  • Letošní rok slavnostně zahájíme 1. září 2020 v 8:00. Skončíme přibližně po první vyučovací hodině. Žádáme zákonné zástupce, aby nám písemně sdělili, v kolik hodin mají...