Zahajovací - společná třídní schůzka rodičů dětí ze ZŠ bude 4. 9. 2019  V 15:30 hodin v 1. třídě ZŠ.

Aktuality

  • V pátek 25. 9. 2020 bude na naší škole probíhat výuka.

  • Vážení...

  • Vážení rodiče,

    vzhledem k...

  • Letošní rok slavnostně zahájíme 1. září 2020 v 8:00. Skončíme přibližně po první vyučovací hodině. Žádáme zákonné zástupce, aby nám písemně sdělili, v kolik hodin mají...