Nástěnka

Plánované školní akce v roce 2020
Připravujeme pro Vás

Prázdniny 2020/2021
Podzimní prázdniny: 29. 10. – 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 1. 1. 20201
Pololetní prázdniny: 29.1. 2021
Jarní prázdniny 2021 proběhnou v Ústí nad Orlicí v termínu 15. 2. – 21. 2. 2021
Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31.8. 2021

Otevření školy
Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hod.

Ranní družina
Příchod do ranní družiny je od 7 hodin do 7:15 hod.