Nástěnka

Plánované akce ve školním roce 2021/2022

ŘÍJEN
Exkurze Praha (3. a 4. ročník)
Projektový den – Jablíčkový den
Cvičný poplach

LISTOPAD
Dušičky
Svatomartinský den
Návštěva divadla nebo kina

PROSINEC
Advent
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka

LEDEN
Tři králové
Den zimních sportů (lyžování, sáňkování, bruslení)

ÚNOR
Karneval
Návštěva divadla nebo kina

BŘEZEN
Vítání jara
Exkurze České Libchavy (Třídění odpadu)
Projektový den – Cesta kolem světa

DUBEN
Dětské dopravní hřiště
Velikonoce
Den Země
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
Den matek
Exkurze Písečná (mlýn)

ČERVEN
Den dětí
Školní výlet
Spaní ve škole
Zahradní slavnost

Prázdniny 2021/2022
Podzimní prázdniny: 27. 10. – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 02. 01. 2022
Pololetní prázdniny: 04.02. 2022
Jarní prázdniny 2021 proběhnou v Ústí nad Orlicí v termínu 28. 02. – 06. 03. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. 04. 2022
Hlavní prázdniny: 01. 07. – 31.08. 2022

Otevření školy
Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hodin.

Ranní družina
Příchod do ranní družiny je od 7:00 hodin do 7:15 hodin.