Rozvrh hodin

Vyučovací hodiny:

1. hodina8:00 – 8:45
2. hodina9:05 – 9:50
3. hodina10:00 – 10:45
4. hodina10:55 – 11:40
5. hodina11:50 – 12:35
6. hodina12:45 – 13:30
7. hodina13:40 – 14:25

Ranní družina
Příchod do ranní družiny je od 7 hodin do 7:15 hod.

Otevření školy
Škola se pro žáky otevírá v 7:40 hod.