Jídelníček

 

Seznam alergenů

 

Školní stravování plní několik funkcí:

 

 Klasickou sytící - je průzkumy dokázáno, že oběd ve školní jídelně je často jediným teplým jídlem dětí za den

 

 Zdravotně výživovou - strava ve školní jídelně musí dodržovat přísná kritéria na plnění doporučených denních dávek i hygienické předpisy

Výchovnou - pestrá, zdravá, věku odpovídající strava podle DDD je praktickým dennodenní příkladem pro výchovu ke zdravému životnímu stylu, základy stolování ve společnosti

 

 

Provozní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna se řídí vyhláškou  o školním stravování č.107/2008 Sb., vyhláškou o závodním

stravování č.17/2008 Sb. a hygienickými předpisy – vyhláška č.602/2006 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: školní jídelna Zš a MŠ                        465/641 476

 

 

 

Mobil/pouze sms/                                          732/262 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRAVNÉ

 

 

 

 

 

 

 

Stravné se platí v hotovosti vždy  první po a út v  novém měsíci, přesné datum je včas uvedeno

na nástěnce  školní jídelny.

 

 

 

 

 

 

Stravné se platí:od 7,00 hod do 8,30 hod v kanc.školní jídelny

 

 

 

                         od 14,00 hod do 15,30 hod.

 

 

 

 

VÝŠE STRAVNÉHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mš 3-6 let  celodení

 

36,- kč

 přes. 9,-kč ob.18,-kč

sv. 9,-kč

 

 

 

 

Mš 7-10 let celodenní

39,- kč

 přes.9,-kč

ob.21,-kč

sv.9,-kč

 

 

 

 

Zš 7-10      let

 

21,- kč

 

 

 

 

 

Zš 11-14

let

 

23,- kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku.,ve kterém dosahují daného          

 věku, dle vyhlášky č.107/2008 Sb..         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK

 

 

 

 

 

Oběd na následující  den odhlašujte pracovní  DEN PŘEDEM   do 14,00 h

 

 

 

 telefonicky/pouze sms/, nebo osobně v kuchyni.

 

 

 

 

Odhlášky se uvádějí od - do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny

 

a strávník je povinen je zaplatit.

 

 

 

 

 

 

NEMOC je nutné odhlásit . Dítě nemá v době nemoci nárok na oběd .

 

 

Pouze první den si neodhlášený oběd může odebrat do jídlonosiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÍDELNÍ LÍSTEK

 

 

 

 

 

 

 

Je vždy vyvěšen na nástěnce, kde jsou také další informace týkající se stravování.

 

Při sestavování jídelníčku se řídíme zásadami zdravé výživy a spotřebním košem

 

vybraných potravin dle  vyhlášky č. 463/2011 Sb.

 

 

 

 

Změna jídelníčku vyhrazena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDEJ OBĚDU

11,15  -  13,00 h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala ved.stravování: Milena Dušková

Schválila ředitelka školy:Zora Dvořáková

 

Odvolání na legislativu:

 

EU - směrnice 2000/1989 ES pro označování potravin. Ta bude nahrazena nařízením 1169/2011/EU s platností od 13. 12. 2014.

 

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označení potravin.

 

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

 

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Tento seznam bude v případě potřeby doplňován dle nejnovějších vědeckých poznatků.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

 

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označujícím alergen. V jídelním lístku bude vypsán seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.                                                                

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

 

1)      Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich

 

2)      Korýši a výrobky z nich

 

3)      Vejce a výrobky z nich

 

4)      Ryby a výrobky z nich

 

5)      Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

 

6)      Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 

7)      Mléko a výrobky z něj

 

8)      Skořápkové plody (mandle, ořechy lískové, vlašské, kešu) a      výrobky z nich

 

9)      Celer a výrobky z něj

 

10)   Hořčice a výrobky z ní

 

11)   Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 

12)   Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 

13)   Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 

14)   Měkkýši a výrobky z nich

 

 

V jídelním lístku naší školy je u jednotlivých pokrmů uváděn výskyt alergenu pod pořadovým číslem dle seznamu výše. Další informace poskytne vedoucí školní jídelny.

 

Legislativa školního stravování

Základní předpisy

•          č. 561/2004 Sb., Školský zákon

•          č. 107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování

•          Hygienické předpisy

•        Řada dalších předpisů - bezpečnost práce, ZP, platy, účetnictví atd. a především hygienické předpisy národ­ní i ES

 Základní škola hledá od 1.9. 2016 vyučenou kuchařku do školní jídelny. Je to zástup za MD. Verměřovice 11.8. 2016

vlo

Vl

 
 • 060320141705
 • 111120131574
 • DSC_0036
 • DSC_0066
 • DSC_0489
 • buchty
 • email.seznam.cz
 • hamburgr
 • jidelna
 • svkov
 • zky

Aktuality

 • Vážení rodiče...

 • V pondělí 27.5.2019 do naší mateřské školky přijede Divadélko Jo-Jó s pohádkou - SARKA A FARKA. Vybíráme 50,-Kč. Děkujeme

 • Stravné na měsíc Červen se vybírá 3.6.  -  4.6.2019 /po-út/

  7,00-8,30h  a  14,00-15,30h

 • Zápis do Mateřské školy Verměřovice  proběhne v úterý 7.5. v úterý 2019 od 15.30 ve třídě školky. Přihlášky k zápisu si rodiče vyzvednou v 

 • Verměřovice 16.5. 2018

   Informace a přístup k osobním údajům

   Škola zpracovává...