Jídelníček

 

Seznam alergenů

Školní stravování plní několik funkcí:

Klasickou sytící - je průzkumy dokázáno, že oběd ve školní jídelně je často jediným teplým jídlem dětí za den. 

Zdravotně výživovou - strava ve školní jídelně musí dodržovat přísná kritéria na plnění doporučených denních dávek i hygienické předpisy.

Výchovnou - pestrá, zdravá, věku odpovídající strava podle DDD je praktickým dennodenní příkladem pro výchovu ke zdravému životnímu stylu, základy stolování ve společnosti.


 
Legislativa školního stravování

 Základní předpisy

 •          č. 561/2004 Sb., Školský zákon

 •          č. 107/2005 Sb., vyhláška o školním stravování

 •          Hygienické předpisy

 •          Řada dalších předpisů - bezpečnost práce, ZP, platy, účetnictví atd. a především hygienické předpisy národ­ní i ES

 

 Alergeny ve školním stravování

 Odvolání na legislativu:

 EU - směrnice 2000/1989 ES pro označování potravin. Ta bude nahrazena nařízením 1169/2011/EU s platností od 13. 12. 2014.

 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. o způsobu označení potravin.

Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které, dle článku 1 odst. 3 nařízení, patří i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech (včetně nápojů). Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren apod.

Alergii mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení a jsou přílohou nařízení 1169/2011/EU. Tento seznam bude v případě potřeby doplňován dle nejnovějších vědeckých poznatků.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových norem.

Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označujícím alergen. V jídelním lístku bude vypsán seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.                                                                 

 Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/2011 EU:

 1)      Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) a výrobky z nich

 2)      Korýši a výrobky z nich

 3)      Vejce a výrobky z nich

 4)      Ryby a výrobky z nich

 5)      Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

 6)      Sójové boby (sója) a výrobky z nich

 7)      Mléko a výrobky z něj

 8)      Skořápkové plody (mandle, ořechy lískové, vlašské, kešu) a      výrobky z nich

 9)      Celer a výrobky z něj

 10)   Hořčice a výrobky z ní

 11)   Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

 12)   Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

 13)   Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

 14)   Měkkýši a výrobky z nich

 V jídelním lístku naší školy je u jednotlivých pokrmů uváděn výskyt alergenu pod pořadovým číslem dle seznamu výše. Další informace poskytne vedoucí školní jídelny.

 

ceny obědů platné od 2.9.2019

   3-6 let celodenní          39,- kč

   7 a více let celodenní    41,- kč

 ZŠ 7-10 let                         23,- kč

 ZŠ 11-14 let                        25,- kč

 Obědy se platí  hotově ,vždy první pondělí a úterý v novém měsíci.Přesný termín a čas je vždy uveden na nástěnkách MŠ A ZŠ nebo na webu školy.

 Výdej obědů

 pro žáky i zaměstnance   od 11,15h –  do 13,00h

Odhlášení obědů

Pokud se strávník z důvodu nemoci apod. ze stravování odhlašuje, je nutné tuto skutečnost nahlásit jídelně nejpozději 1 pracovní den předem do 14.00 hodin. Můžete tak učinit formou sms, buď na telefonním čísle ŠJ 732/262 270 nebo osobně ve ŠJ.

 

 

 

 

 

 

Aktuality

  • V pátek 25. 9. 2020 bude na naší škole probíhat výuka.

  • Vážení...

  • Vážení rodiče,

    vzhledem k...

  • Letošní rok slavnostně zahájíme 1. září 2020 v 8:00. Skončíme přibližně po první vyučovací hodině. Žádáme zákonné zástupce, aby nám písemně sdělili, v kolik hodin mají...