JÍDELNA

Organizace provozu ve školní jídelně

Mateřská škola 3-6 let

výdej přesnídávky: 8:15 h

cena přesnídávky: 11 kč

výdej oběda: 11:15 h 

cena oběda: 23 kč

výdej svačiny: 14:15 h

cena svačiny: 9 kč

------------------------------------

cena celkem: 43 kč

Základní škola

výdej oběda 1 skupina: 11:50 h

výdej oběda 2 skupina: 12:40 h

cena oběda 7 - 10 let: 25 kč

cena oběda 11 - 14 let: 27 kč

----------------------------------------------

Výdej oběda do jídlonosiče 11:15 h - 13:00 h

Kontakt:

vedoucí stravování:  Dušková Milena

kuchařka:                   Bauková Zuzana

pom.kuchařka:          Kacálková Daniela

TELEFÓN
+420 465 641 476 (školní jídelna) 

SMS +420 732 262 270 (Odhlašování obědů)

e-mail: sjvermerovice@seznam.cz

Fotogalerie