DOKUMENTY


Žádosti ke stažení

Zápisní list k zápisu do 1. třídy (ZŠ 2023-2024)

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 


Přijímání žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku od školního roku 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku od školního roku 2023/2024


Školní dokumenty

Vzdělávací program školy


Ostatní dokumenty

Projekt EU

ŠABLONY III-PERSONÁLNÍ PODPORA A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY V ZŠ A MŠ VERMĚŘOVICE