ŠKOLKA

PROVOZ MŠ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

1.7.2024 - 4.7.2024 - MŠ OTEVŘENA

5.7.2024 - 18.8.2024 - MŠ UZAVŘENA

19.8.2024 - 30.8.2024 - MŠ OTEVŘENA

Informace pro rodiče

Docházka

Provozní doba Mateřské školy je od 6:30 - 15:30 hod
Děti se přijímají v době od 6:30 do 8:00 hod. Poté se MŠ až do 12 hod uzamyká. Po předchozí domluvě s rodiči může dítě přijít i později. V poledne se opět MŠ otevírá pro děti, které odcházejí po obědě domů a poté je od 12:30 do 14:45 hod opět MŠ uzamčená. Od 14:45 hod se odemyká pro děti, které odchází po spaní domů. 

Úplata - hradí se převodem na účet spolu se stravným.

Potvrzení pro daně

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za účelem ročního zúčtování daní si můžete vyzvednout ve třídě MŠ. 

Stravování

Při celodenním režimu se děti stravují 3x denně + pitný režim, placení obědů a pitného režimu se provádí převodem na účet. 
Odhlašování obědů se provádí den dopředu u vedoucí školní jídelny prostřednictvím SMS zprávy (+420 732 262 270)

Akce

Ve školním roce jsou pro děti připraveny různé kulturní akce (divadlo, muzikoterapie, výlet, apod.) o kterých dopředu informujeme na nástěnce v šatně nebo na našich webových stránkách zsvermerovice.cz

Denní režim v MŠ

6:30 - 8:00 (Scházení dětí)
8:00 - 8:15 (Ranní cvičení, pohybové hry)
8:15 - 8:45 (Hygiena, svačina)
8:45 - 9:15 (Kolektivní činnost zaměřená na plnění cílů vzdělávacích oblastí třídního vzdělávacího programu)
9:15 - 11:15 (Hygiena, oblékání, pobyt venku)
11:15 - 12:00 (Hygiena, oběd)
12:00 - 12:30 (Hygiena, příprava k odpočinku)
12:30 - 14:00 (Odpočinek na lehátkách)
14:15 - 14:45 (Hygiena, svačina)
14:45 - 15:30 (Hry podle přání dětí a průběžný odchod dětí)

Kontakt

mob.: +420 605 205 765 od pondělí do pátku od 6.30 do 15.30
email: materskaskola@zsvermerovice.cz

O Vaše děti se starají
Třída Medvídci
paní učitelka Simona Horská
paní učitelka Nikola Staňková

Třída Včeličky
paní učitelka Tereza Řehoutová
paní učitelka Šárka Hillebrantová