PROBĚHLÉ AKCE

Na těchto stránkách najdete všechny proběhlé akce naší školy.
 


V úterý 21. března jsme oslavili světový Den poezie a spánku učením v pyžamech. Dozvěděli jsme se, co to vlastně je poezie a zkusili jsme také vlastní poezii tvořit. Žáci si vzájemně zarecitovali básně napříč ročníky.

V úterý 28. února se ve školní tělocvičně konal karneval, při kterém na děti čekaly tradiční karnevalové aktivity (židličkovaná, tanec na novinách, limbo tanec nebo také kreslící tichá pošta).

V pondělí 27. února naši školu navštívila muzikoterapeutka, která dětem umožnila poznat léčebné účinky hudby.