Nástěnka

NÁSTĚNKA

Aktuální informace pro strávníky

Navýšení cen obědů

Oznámení o změně bankovního účtu.

Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Verměřovice oznamuje, že s účinností od 1.1.2024 dochází ke změně bankovního účtu pro platby stravného.

Pro platbu stravného používejte nový bankovní účet

131-1969880237/0100 vedený u Komerční banky. Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Do poznámky je nutné uvést jméno strávníka.

Prosíme o včasné provedení změny a nové nastavení trvalého příkazu pro platbu stravného.

Děkujeme ŠJ

Přeplatky stravného

Doporučená částka k úhradě stravného
od 1. 9. 2023