Nástěnka

NÁSTĚNKA

Aktuální informace pro strávníky

Navýšení cen obědů

Přeplatky stravného

Doporučená částka k úhradě stravného
od 1. 9. 2023