ŠKOLA

Základní informace

Základní škola a
Mateřská škola
Verměřovice

okres Ústí nad Orlicí
Verměřovice 115
561 52 Verměřovice

IČ: 75015030
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: gc5iw2g 

Zřizovatel:
Obec Verměřovice 

Ředitelka školy
Mgr. Jitka Dušková 

Učitelky
Mgr. Jitka Dušková (1. ročník)
Mgr. Lenka Mikysková (2. a 3. ročník)
Jana Hovádková (4. a 5. ročník) 

Kontakt
Základní škola: +420 733 180 006

Webové stránky:
www.zsvermerovice.cz

Email: 
zsvermerovice@vermerovice.cz
jitkaduskova@zsvermerovice.cz
janahovadkova@zsvermerovice.cz

Doučování žáků škol

Základní škola Verměřovice poskytuje doučování žákům školy v rámci programu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Podpora formou doučování je určena zejména žákům ohroženým školním neúspěchem, žákům s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci, ale také všem ostatním žákům, které období distanční výuky zasáhlo (např. podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

Zájemci o doučování se mohou kdykoliv přihlásit své třídní učitelce.