NÁSTĚNKA

Organizace školního roku 2022/2023

Podzimní prázdniny - středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022 - MŠ otevřena (Při malém počtu dětí, může být MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.)

Vánoční prázdniny - pátek 23. 12. 2022 - pondělí 2. 1. 2023 - MŠ uzavřena (Při malém počtu dětí, může být MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.)

Pololetní prázdniny - pátek 3. 2. 2023 - MŠ otevřena - ( Při malém počtu dětí, může být MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.)

Jarní prázdniny - 6. 3. - 12. 3. 2023 - MŠ otevřena - ( Při malém počtu dětí, může být MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.)

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 6. 4. 2023 - MŠ otevřena - ( Při malém počtu dětí, může být MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.)

Hlavní prázdniny  - 1. 7. - 3. 9. 2023 - MŠ otevřena do 7.7.2023, 10.7.-18.8.2023 MŠ uzavřena, od 21.8.2023 MŠ otevřena. -  (Při malém počtu dětí, může být MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.)