Adaptační exkurze - Ekocentrum Paleta Pardubice 6.9.2022

06.09.2022

V úterý 6. září jsme opět navštívili ekocentrum Paleta v Pardubicích.

Tentokrát bylo našim cílem adaptovat žáčky prvního ročníku do kolektivu.

Děti si při mnoha zajímavých aktivitách vyzkoušely spolupráci v týmu a uvědomily si důležitost takové spolupráce.