Projektový den - Den Stromů 20.10.2022

20.10.2022

Ve čtvrtek 20. října jsme k příležitosti mezinárodního dne stromů uspořádali projektový Den Stromů.

Žáci se při úvodní evokaci seznámili s příklady běžně používaných výrobků, za které stromům vděčíme.

Po společné četbě povídky O Jabloňce si vyzkoušeli dramaticky ztvárnit stromy v jednotlivých ročních obdobích.

Poté jsme se přesunuli do přírody, kde žáci zkusili poznávat stromy pomocí hmatu (se zavázanýma očima) a zkusili si udělat frotáž kůry.

Následně si žáci ve skupinkách vytvořili plakát, na kterém ztvárnili strom, který si v přírodě zvolili a k němuž si nasbírali vzorky přírodnin.

Nakonec jsme si společně zazpívali píseň Stromy od autorů Uhlíř, Svěrák.