Den Vody - projektový den Voda nad zlato 22.03.2023

22.03.2023

K příležitosti Dne vody se žáci 4. a 5. ročníku ve středu 22. března zúčastnili environmentálně zaměřeného projektového dne s názvem Voda nad zlato.

Úvodem si žáci zkusili rozpoznat zvuky vody v různých podobách (tekoucí voda, déšť, vlny, plavání, pádlování, splachování, bublání a další). 

Během projektového dne se žáci zamysleli nad množstvím vody na Zemi. Uvědomili si, jak vzácná může voda pro někoho být a jak složitý je proces přeměny vody v přírodě na vodu pitnou. Zkusili sami vymyslet způsoby, jakými se dá pitnou vodou šetřit.

Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké je třeba pro těhotnou ženu chodit pro vodu do vzdálené vesnice přes náročný terén. Na závěr si ve skupinkách vyrobili studnu pro svou vesnici.