Sportovní dětský den v Mistrovicích 03.06.2024

03.06.2024

Děti ze základní školy oslavily den dětí sportem, a to společně s dětmi ze základní školy Mistrovice.

Žáci plnili ve skupinách pohybové úkoly na osmi stanovištích a za jejich splnění skupina vždy získala razítka do týmové karty. 

Za nasbírání všech razítek pak žáky čekala sladká a věcná odměna.