Aktuální informace

Poděkování a přání

Děkujeme všem rodičům za spolupráci během školního roku 2023/2024.

Květiny a dárky nám udělaly velikou radost.

Přejeme vám krásné léto plné společných zážitků s dětmi a těšíme se v září na viděnou!

Pedagogický sbor ZŠ Verměřovice

Oznámení o změně bankovního účtu.

Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Verměřovice oznamuje, že s účinností od 1.1.2024 dochází ke změně bankovního účtu pro platby stravného.

více info najdete zde.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Přeplatky stravného

Přeplatky stravného k 30.6.2024 za celý školní rok 2023/2024 se všem strávníkům během měsíce července, zašlou zpět na účet, který máte v ŠJ nahlášený. Není nutné vyplňovat žádost o vrácení přeplatku. Následnou novou platbu pro školní rok 2024/2025 je nutné odeslat k 25.8.2024. Doporučujeme zřídit trvalý příkaz. Děkujeme. 

Všem našim strávníkům i jejich rodinným příslušníkům, přejeme pohodové a slunečné prázdniny.

Školní jídelna 

Základní škola a Mateřská škola Verměřovice

Verměřovice 115
561 52 Verměřovice 

TELEFON
+420 733 180 006 (škola)
+420 605 205 765 (školka)
+420 732 262 270 (školní jídelna) 

EMAIL
zsvermerovice@vermerovice.cz 


Projekt EU