Aktuální informace

Zápis k povinné školní docházce

Oznámení o změně bankovního účtu.

Školní jídelna při Základní a Mateřské škole Verměřovice oznamuje, že s účinností od 1.1.2024 dochází ke změně bankovního účtu pro platby stravného.

Pro platbu stravného používejte nový bankovní účet

131-1969880237/0100 vedený u Komerční banky. Variabilní symbol strávníka zůstává nezměněn. Do poznámky je nutné uvést jméno strávníka.

Prosíme o včasné provedení změny a nové nastavení trvalého příkazu pro platbu stravného.

Děkujeme ŠJ

Bezpečnostní opatření

Milí rodiče.

Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám je třeba dbát na zvýšenou opatrnost dětí při příchodu do školy a odchodu ze školy.

Děti se nesmějí pohybovat v prostorech mezi bránou a vchodem bez doprovodu dospělé osoby.

Děti přicházející v doprovodu dospělého musejí být doprovozeny až ke vstupním dveřím školy.

Děti přicházející samostatně musejí dorazit v čase mezi 7:40 a 7:50 hodin a dohlížející osoba jim umožní vstup za bránu.

Stejně tak budou zabezpečeny i odchody dětí ze školy. 

Děkujeme za pochopení.

Základní škola a Mateřská škola Verměřovice

Verměřovice 115
561 52 Verměřovice 

TELEFON
+420 733 180 006 (škola)
+420 605 205 765 (školka)
+420 732 262 270 (školní jídelna) 

EMAIL
zsvermerovice@vermerovice.cz 


Projekt EU